Поточний номер

№ 1-2 (27-28) (2023): МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-09-20

Статті

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Міжнародний науковий вісник» виходив з 1999 по 2010 рік як продовжуване, а з 2010 року – як періодичне видання Закарпатського державного університету. У зв’язку з тим, що ЗакДУ відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 155 від 14.02.2013 р. реорганізовано шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», видання перереєстровано 15 січня 2014 року (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 20546-10346ПР; Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія 3т № 32 від 31 травня 2006 р.).

Тематична спрямованість збірника: інтегрування вищої освіти і науки
України в європейський і світовий освітньонауковий простір.
Проблематика видання:

  • імплементація Закону України «Про вищу освіту» (нормативний і методичний аспекти);

  • стан і перспективи розвитку «трикутника» знань в Україні;

  • університети інноваційного типу в контексті світових тенденцій розвитку вищої освіти;

  • інноваційний підхід до підготовки кадрів у контексті забезпечення їх конкурентоздатності;

  • інноваційні аспекти роботи вищої школи в період реформування галузі та ін.

Мови видання: українська, англійська, польська, словацька, чеська, угорська, російська.
Періодичність: 2 рази в рік.
ISSN друкованої версії: 2218-5348
Збірник наукових праць «Міжнародний науковий вісник» видання з відкритим доступом, отже, його вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повний текст статті в цьому збірнику, не питаючи дозволу видавця або автора. Статті подаються до друку згідно з вимогами до наукових публікацій ВАК України українською, англійською, польською, словацькою, чеською, угорською, російською мовами. Матеріали разом із повідомленням інформації про авторів та їх контактних даних надсилати на електронну адресу inst-euroint@uzhnu.edu.ua

На сайті також доступний анотований каталог випусків збірника.
Умови публікації та вимоги до статей розміщено в окремому розділі сайту.

ЗАПРОШУЄМО НАУКОВЦІВ ДО СПІВПРАЦІ!