Ціннісні орієнтири учасників літньої школи Транскарпатського центру Жана Моне УжНУ (за результатами соціологічного дослідження)

Автор(и)

  • Петро Токар

Анотація

Статтю присвячено результатам пілотного соціологічного дослідження, яке було проведено серед учасників літньої школи з вивчення курсу «Імміграція і транснаціоналізм: досвід ЄС», що відбулася в рамках реалізації наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку Ужгородського національного університету». Головна його ідея полягає в тому, щоб вивчити ціннісні орієнтири учасників зазначеної школи, з’ясувати рівень засвоєння ними отриманих знань, а також ставлення до окремих принципових проблем: вступу України до НАТО і ЄС, щодо співжиття із громадянами європейських країн та мігрантів, а також стосовно запровадження у навчально-освітній процес УжНУ названого навчального курсу. Курс інтеграції України у світовий економічний та культурний процес на основі глобальних практик та
проблеми, які виникли в ході його реалізації, пов’язані зокрема з поширенням на її теренах явищ культурної уніфікації , поступовою втратою засадничих цінностей і традицій, поширенням популізму, корупції, потребують глибокого теоретичного осмислення, фундаментального дослідження, найперше в регіональному аспекті.
Ключові слова: дослідження, цінності, Євросоюз, Україна, регіон.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18