Євроінтеграційні аспекти розвитку потенціалу вищої освіти України в контексті сучасних викликів

Автор(и)

  • Іван Артьомов
  • Ірина Черевко

Анотація

Досліджуються євроінтеграційні аспекти розвитку потенціалу вищої освіти України в контексті сучасних викликів і трендів європейського простору вищої освіти (ЄПВО). Окреслено основні складові діяльності вищої школи в умовах сучасних викликів, що стоять перед ЄПВО, а саме: нівелювання цінностей правди, знань та наукових методів; відсутність забезпечення академічних свобод та інституційної автономії навчальних закладів; рівність доступу освіти для всіх; існування загрози конфліктів, пандемії, економічної кризи, що стають істотними загрозами, в т. ч. і для університетів. Наведено приклади щодо нових трендів ЄПВО, серед яких – поява власних університетських альянсів для ефективного використання спільних ресурсів та потенціалу кожного партнера тощо. На підставі результатів роботи ДВНЗ «Ужгородський національний універ-
ситет» зроблено відповідні наукові розвідки щодо:

• впливу університету на розвиток Закарпатського регіону в контексті
тренду «Університет – інтегратор освітньо-наукового середовища в регіоні» ;
• ефективних форм інтернаціоналізації вищої освіти в УжНУ в умовах при-
кордонного розташування області та співпраці з країнами Європейського Союзу
та світу;
• інноваційного розвитку університету на 2015-2025 рр. на основі принципів
трансформації та нової моделі розвитку та інше.

Зроблено висновок, що реалізація Концепції інноваційного розвитку УжНУ допоможе трансформувати організаційну стратегію університету на 2021-2031 рр., що дасть УжНУ змогу зайняти достойне місце серед університетів не лише в Україні, а й у Європі та світі.

Ключові слова: потенціал вищої освіти, інноваційний університет, інтегратор освітньо-наукового середовища.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-18