Інноваційний розвиток як стратегічна парадигма конкурентоспроможності університету

Автор(и)

  • Іван Артьомов
  • Ірина Черевко

Анотація

У статті на основі аналізу досвіду УжНУ, в контексті положень Угоди про асоціацію України з ЄС, Закону Україну «Про вищу освіту», а також положень Концепції інноваційного розвитку Ужгородського національного університету на 2015-2025 рр., досліджено проблему формування парадигми конкурентоспроможності університету. Аргументовано, що участь університету у виконанні міжнародних наукових проєктів є важливою складовою інноваційного розвитку з урахуванням вимог і завдань щодо інтегрування вищої школи України в ЄПВО, що дає змогу використовувати надбання світового, європейського і національного рівнів. Досліджено та з’ясовано механізми методологічного підґрунтя інноваційного розвитку на основі вивчення, аналізу й узагальнення європейських практик, порівняння їх з досвідом провідних університетів України.На основі проведених досліджень окреслено порядок виконання завдань міжнародного наукового проєкту «Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку в Ужгородському національному університеті». На основі отриманих результатів дослідження запропоновано теоретико-методологічий підхід до розвитку вищої освіти на основі реалізації 5-ти стратегічних цілей, які запропоновано МОН України для врахування у новій Стратегії розвитку освіти і науки на 2021-2031 рр.
Ключові слова: концепції, стратегії, світові і європейські практики, стратегічні цілі, інновації, конкурентоспроможний університет, ЄПВО.

Опубліковано

2021-10-18