НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • А. А. Артьомова

DOI:

https://doi.org/10.24144/2218-5348.2018.1(17).54-63

Ключові слова:

інноваційна діяльність, законодавство про інноваційну діяльність, дослідницький університет, вища освіта, нормативно-правова база

Анотація

Статтю присвячено базовим аспектам нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. Проаналізовано нормативно-правові акти про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, висвітлено поняття інноваційної діяльності закладів вищої освіти, основні завдання та пріоритетні напрями їхнього інтегрування в європейський та світовий простори вищої освіти.

Посилання

Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – №30. – С.141.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. №1556- VIІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - №37-38. – С. 2004.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 19-20. – С. 166.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07.2001 р. № 2623-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – С. 253.

Грачев С., Е.Городнова. Исследовательские университеты: мировой опыт и приоритеты развития / М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 160 с.

Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 67-74.

Інноваційний університет: концепція становлення і розвитку: монографія / І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, С.І. Устич та ін.; за заг. ред.. І.В.Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2016. -524 с. (Серія «Євроінтеграція:український вимір». Вип.30).

Інновації у вищій освіті: актуальні аспекти: робоча програма і методичні рекомендації до вивчення дисципліни / упорядкування і заг. ред.. І.В.Артьомова. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – 212 с. (Серія «Євроінтеграція:український вимір». Вип.26)

Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. посібник/ І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, Й.Й. Головач, А.В.Гусь. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2015. – 360 с. (Серія «Євроінтеграція:український вимір». Вип.23)

Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. І.В.Артьомова. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2015. – 160 с. (Серія «Євроінтеграція:український вимір». Вип.25)

Концептуальні і правові основи інновацій у вищій освіті: навчальний посібник-хрестоматія / за ред. І.В.Артьомова. – Ужгород: ПП «Аутдор-Шарк», 2015. -336 с.

Концепція інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. / В.І. Смоланка, І.В. Артьомов, В.П. Приходько, С.І. Устич, А.В. Гусь, Т.О. Бутурлакіна, Ужгород, 2016. – 80 с.

Концептуальні і правові основи формування Європейського освітнього простору: навчальний посібник / Артьомов І.В., Ващук О.М.; за ред.. Ф.Г. Ващука, В.І. Лугового. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 568 с. (Серія «Євроінтеграція:український вимір». Вип.17).

Концепція Наукового парку «Ужгородський національний університет»:каталог інноваційних проектів / Студеняк І.П., Артьомов І.В., Гусь А.В. – Ужгород, 2016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

Статті