СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ПРОДУКТІВ СВІТОВОГО ЗРАЗКА ЯК КРИТЕРІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОСТІ ВНЗ

Автор(и)

  • І. В. Артьомов

DOI:

https://doi.org/10.24144/2218-5348.2018.1(17).34-46

Ключові слова:

глобалізація, євроінтеграційні процеси, міжнародні науково-дослідні колективи, наукові продукти, інноваційний розвиток вищої освіти

Анотація

У статті окреслено напрями розвитку співробітництва в університетському секторі вищої освіти, механізми та інструменти його реалізації. Зокрема детально висвітлено таку важливу форму цієї співпраці, як діяльність міжнародних науково-дослідницьких колективів, що дозволило створити в Ужгородському національному університеті наукові інноваційні продукти світового зразка в ході реалізації проекту Вишеградського фонду «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». 

Посилання

Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи: монографія / за заг.ред. І.В. Артьомова. – Ужгород: МПП «Гражда», 2012. – С. 368-379

Устич C. Система індексації та моніторингу транскордонного співробітництва на новому Східному кордоні Європейського Союзу / Ефективність транскордонного співробітництва через міжнародний моніторинг та координацію діяльності національних суб’єктів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8-9 квітня 2011 p.). Спец. вип. зб. наук. пр. «Геополітика України: історія та сучасність». - Ужгород: Ліра, 2011. - С. 11-29.

Концепція сервісу транскордонного співробітництва. – Ужгород: Ліра, 2014. – 134 с.

Методичний посібник із проведення емпіричного соціологічного дослідження транскордонного співробітництва. – Ужгород: Ліра, 2014. – 111с.

Звіт про пілотне емпіричне соціологічне дослідження «Кордони очима людей». – Ужгород: Ліра, 2014. – 87 с.

Робоча програма навчального курсу «Соціологія транскордонних процесів». – Ужгород: Ліра, 2014. – 76 с.

Оптимізація транскордонної статистики: зб. наук. пр. /відпов. ред.: Сергій Устич, Йозеф Оленські, Марек Чьерияль-Волян, Ян Цупер, Василь Симчера.  Ужгород: TTC, 2014. - 324 с.

Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір. URL: http://www.innovative.uzhnu.edu.ua/uk/

Концепція Наукового парку ДВНЗ «УжНУ». Каталог інноваційних проектів: наукова розробка за результатами реалізації стандартного гранту № 21470150 Міжнародного Вишеградського фонду (2015-2016рр.) / В.І. Смоланка, І.В. Артьомов, І.П. Студеняк та н.. – Ужгород: ПП «А.А. Демидов», 2016. –143 с.

Концепція інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр.: наукова розробка за результатами реалізації стандартного гранту № 21470150 Міжнародного Вишеградського фонду (2015-2016рр.) / В.І. Смоланка, І.В. Артьомов, В.П. Приходько та н.. – Ужгород: ПП «А.А. Демидов», 2016. –81 с.

Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. посіб. / І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, Й.Й. Головач, А.В. Гусь. – Ужгород: ПП «АУТДОР-ШАРК», 2015. – 348 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 23).

Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / уклад.: І.В. Артьомов, А.В. Шершун, С.В. П’ясецька-Устич. – Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. – 160 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 25).

Інновації у вищій освіті: актуальні аспекти: робоча програма і методичні рекомендації до вивчення дисципліни / упоряд. І.В. Артьомов. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – 212 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 26).

Концептуальні і правові основи інновацій у вищій освіті: навч. посіб.-хрестоматія / за заг. ред. І.В.Артьомова. – Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. – 336 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип. 24).

Innovations in higher education: domestic and foreign experience: Study manual / I. Artjomov, I. Studenyak, J. Golovach, A. Gus. – Uzhhorod: SU “Uzhhorod National University”, 2016. – 348 p. (A series of “European Integration: Ukrainian Dimension”. Issue 27).

Innovations in higher education: glossary of terms and definitions / edited by І.Artyomov; [auhors-compilers: І.Artyomov, А.Shershun, S.Pyasetska-Ustych]. – Uzhhorod: SU «Uzhhorod National University», 2016. – 160 p. (A series of «European Integration: Ukrainian dimension». Issue 29).

WORK PROGRAM AND RECOMMENDATIONS FOR ACADEMIC DISCIPLINE “INNOVATIONS IN HIGHER EDUCATION: ACTUAL ASPECTS” / edited by І.Artyomov. – Uzhhorod: SU «Uzhhorod National University», 2016. – 74 p. (A series of «European Integration: Ukrainian dimension»).

Експертний висновок щодо Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015–2025 рр. / В.І. Луговий. URL: http://www.innovative.uzhnu.edu.ua/uk/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

Статті