Управління міграційним процесом в Україні: соціолого-політологічний аналіз

Автор(и)

  • Петро Токар

DOI:

https://doi.org/10.24144/2218-5348.2020.1(21).68-81

Ключові слова:

міграція, управління, ринок праці, стратегія

Анотація

В основі статті – тези доповіді, виголошеної на відкритті міжнародної наукової інтернет-конференції «Міграційна політика України в умовах глобалізації: досвід управління та ризики сьогодення», яка проходила в УжНУ 24 березня – 15 квітня ц.р. згідно з Переліком проведення наукових конференцій, сформованим МОН України на 2020 рік. Організаторами конференції виступили НН Інститут євроінтеграційних досліджень, НДІ міграції і демографії економічного факультету та факультет історії і міжнародних відносин УжНУ. У статті здійснено попередній соціолого-політологічний аналіз міграційної ситуації в Україні, в тому числі у кризових умовах. Дається оцінка нормативно-правової бази управління міграційним процесом в Україні. Обґрунтовується вплив системної і ситуативної форм управління міграційним процесом на забезпечення стабільності і розвитку суспільства, необхідність нових підходів для вдосконалення існуючої стратегії державної міграційної політики України та її реалізації. Обґрунтовуються кроки щодо подальшого наукового дослідження цієї теми, пропозиції, які можуть доповнити існуючу систему та запропонувати нову концепцію державної міграційної політики, що дозволить доповнити Стратегію міграційної політики Кабінету Міністрів України та конкретний план дій до неї.

Посилання

Malynovsʹka, O. A. (Eds.). (2019). Problemy realizatsiyi Stratehii derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky Ukraiyiny [Problems of implementation of the Strategy of state migration policy of Ukraine]. Kyiv: NISD. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-01/problemi-realizacii strategiiderzhavnoi-migraciynoi-politiki-ukraini.pdfs. / [in Ukrainian].

Malynovsʹka, O.A. (2018). Mihratsiyna polityka: hlobalʹnyy kontekst ta ukrainsʹki realii [Migration policy: global context and Ukrainian realities]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Zhurakovsʹka, L. A. (2019). Mizhnarodnyy dosvid zaluchennya inozemnykh studentiv na rynok pratsi ta dotsilʹnistʹ yoho vykorystannya v Ukraini [International experience in attracting foreign students to the labor market and the feasibility of its use in Ukraine]. O. A. Malynovsʹka (Eds.). Problemy realizatsii Stratehii derzhavnoi mihratsiynoi polityky Ukrainy – Problems of implementation of the Strategy of State Migration Policy of Ukraine: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 68-73). Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (2018). Zovnishni trudovi mihratsi ukra ntsiv: masshtaby, prychyny, naslidky [External labor migration of Ukrainians: scale, causes, consequences]. Demohrafiya ta sotsialʹna ekonomika – Demography and social economy, 2(33), 11–26 [in Ukrainian].

Poznyak, O. V. (2019). Problemy realizatsii immihratsiynoi polityky Ukrainy [Problems of implementation of immigration policy of Ukraine].

Hnatyuk, T. (n.d.). Stratehiya derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky Ukrayiny: u fokusi - trudovi mihranty [Strategy of state migration policy of Ukraine: labor migrants are in focus ]. Ibid: pp. 15-21 [in Ukrainian].

Fitisova, A.V. Rolʹ mihratsiynoyi statystyky dlya realizatsiyi Stratehiyi derzhavnoyi mihratsiynoyi polityky Ukrayiny [The role of migration statistics for the implementation of the Strategy of State Migration Policy of Ukraine]. Ibid: pp. 57-62 [in Ukrainian].

Pro rishennya Rady natsionalʹnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 chervnya 2007 roku «Pro napryamy derzhavnoi mihratsiynoi polityky Ukrainy ta nevidkladni zakhody shchodo pidvyshchennya ii efektyvnosti» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of June 15, 2007 "On the directions of the state migration policy of Ukraine and urgent measures to increase its efficiency"].Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20 lypnya 2007 r. 657 – Decree of the President of Ukraine of July 20, 2007 657 [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Stratehii derzhavnoi mihratsiynoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12 lypnya 2017r. №482-r [On approval of the Strategy of the state migration policy of Ukraine for the period up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 12, 2017. №482-r.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/482–2017-%D1 %80 [in Ukrainian].

Artiomov, I. (2018). Suchasni mihratsiyno-demohrafichni vyklyky dlya Ukrayiny ta shlyakhy yikh minimizatsiyi [Modern migration and demographic challenges for Ukraine and ways to minimize them]. Heopolityka Ukrayiny: istoriya i suchasnistʹ – Geopolitics of Ukraine: History and Modern Times, 2, 20-32 [in Ukrainian].

Chernetsʹkyy, YU. (2020). Pro natsionalʹnyy indeks ekonomichnoyi produktyvnosti Ukrayiny ta inshykh derzhav postradyansʹkoyi Yevropy toshcho (pochatok) [On the national index of economic productivity of Ukraine and other post-Soviet European countries, etc. (beginning)]. Retrieved from http://newssky.com.ua [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-11

Номер

Розділ

Статті