Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(16) (2017) ACCELERATION OF INNOVATIONS AND ENTREPRENEURSHIP AT UNIVERSITY ENVIRONMENT Анотація   PDF (English)
F. Jakab
 
№ 1-2(14-15) (2017) Implementation of double diploma programs as a way to archive the Bologna process goals: the experience of the Vasyl’ Stus Donetsk National University Анотація   PDF
Тetiana Oriekhova
 
№ 1-2(14-15) (2017) Joint program of studying for students according to the model ‘3+1’ Анотація   PDF
Dmitri Popov
 
№ 1-2(14-15) (2017) Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Faculty of arts. Brief Introduction Анотація   PDF
Oľga Orosova
 
№ 3(16) (2017) UKRAINE’S INTEGRATION INTO GLOBAL AND EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE: PROBLEMS, CHALLENGES AND PERSPECTIVES Анотація   PDF
Л. М. Деркач
 
№ 1-2(14-15) (2017) ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ І НАУЦІ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ Анотація   PDF
С.В. Зуб
 
№ 2(18) (2018) ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЗМІСТ ТА МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ Анотація   PDF
К. Р. Товт
 
№ 1-2(14-15) (2017) ІННОВАЦІЙНІ УНІВЕРСИТЕТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Л.М. Деркач
 
№ 3(16) (2017) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ Анотація   PDF
С. В. Зуб
 
№ 1-2(14-15) (2017) ІННОВАЦІЙНА ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Іван Артьомов, Анастасія Артьомова
 
№ 3(16) (2017) ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ Анотація   PDF
В. П. Приходько
 
№ 3(16) (2017) ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
О. М. Руденко
 
№ 1(17) (2018) АДАПТАЦІЯ СФЕРИ ОСВІТИ ДО ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В АСОЦІЙОВАНИХ З ЄС КРАЇНАХ Анотація   PDF
М. М. Шелемба
 
№ 1(17) (2018) АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
І. І. Вовканич, О. І. Свєженцева
 
№ 1-2(14-15) (2017) ВЗАЄМОДІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ І КОРПОРАЦІЙ: ПІДТРИМКА ІНВЕСТИЦІЙ У СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ТРЕНІНГУ ПЕРСОНАЛУ В ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС Анотація   PDF
Володимир Приходько
 
№ 2(18) (2018) ГРОМАДСЬКА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ВЕКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
А. О. Юрчук
 
№ 2(18) (2018) ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. І. Мелеганич
 
№ 3(16) (2017) ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У СФЕРІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЗНАНЬ Анотація   PDF
А. В. Гусь
 
№ 3(16) (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЄДИНИЙ “СТАРИЙ СВІТ”: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
І. В. Артьомов
 
№ 1-2(14-15) (2017) ЗРОСТАННЯ НАУКОВОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ РОЛІ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРИСКОРЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПИ ХVІІІ–ХІХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
Іван Мандрик
 
№ 1(17) (2018) КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
С. І. Устич, О. Ф. Бенчак
 
№ 3(16) (2017) КОМБІНОВАНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ Анотація   PDF
О. В. Пелін
 
№ 3(16) (2017) ЛЮДСЬКИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КАПІТАЛИ ЯК ФАКТОРИ СИНЕРГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ У НАУКОМІСТКІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація   PDF
Й. Оленський
 
№ 3(16) (2017) МЕХАНІЗМИ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. В. Гоблик
 
№ 3(16) (2017) НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ І ФОРМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (З ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ)* Анотація   PDF
О. П. Мельник
 
1 - 25 з 39 результатів 1 2 > >>