№ 1(21) (2020)

DOI: https://doi.org/10.24144/2218-5348.2020.1(21)

Зміст

Статті

Міграції українства до Казахстану (ХVІІІ - ХХ ст.) PDF
Володимир Сергійчук 9-23
Политические аспекты проблематики миграции в Словакии в период эскалации европейского кризиса с беженцами PDF
Григорий Месежников 24-42
Regulation of the Migration Crisis in the EU: A Foreign Policy Dimension PDF
Dinara Atabayeva, Raikhan Tashtemkhanova 43-52
Управління міграційним процесом в Україні: соціолого-політологічний аналіз PDF
Петро Токар 68-81
Українсько-румунський кордон: стан, проблеми та перспективи розвитку PDF
Михайло Шелемба, Марта Шелемба 82-93
Війни і політичний тероризм на Американському континенті та їхній вплив на континентальні міграційні процеси (2017-2020 рр.) PDF
Олександр Лавер, Василь Лавер 94-106
Трудова міграція в Закарпатті (на основі опитування студентів) PDF
Наталія Варга 107-117
Соціально-економічні аспекти міграційної політики Європейського Союзу PDF
Ганна Цімболинець 118-129
Дипломатические институты ЕС и их активность в контексте трансформации мирового порядка PDF
Жанар Медеубаева 130-138
Інтегруюча роль освітніх програм Жана Моне у формуванні європейських цінностей спільноти: український контент PDF
Ігор Тодоров 139-150
Академическая дипломатия ЕС в Казахстане (на материалах ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) PDF
Райхан Таштемханова 151-160
Основні тенденції глобалізації сучасної вищої освіти: з досвіду міжнародної співпраці Ужгородського національного університету PDF
Оксана Свєженцева 161-174
Культурный аспект сотрудничества Европейского Союза и Центральной Азии PDF
Баубек Сомжурек, Айгерим Ибраева 175-186
Институциональная практика ЕС в сфере приграничного сотрудничества PDF
Райхан Жанбулатова 187-195
Преобразование политической системы Турции в XXI веке PDF
Бэлла Бокова 196-204