АДАПТАЦІЯ СФЕРИ ОСВІТИ ДО ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В АСОЦІЙОВАНИХ З ЄС КРАЇНАХ

Автор(и)

  • М. М. Шелемба

DOI:

https://doi.org/10.24144/2218-5348.2018.1(17).64-75

Ключові слова:

Болонський процес, вища освіта, європейська інтеграція, гармонізація сфери вищої освіти

Анотація

У статті здійснено зіставлення рівня інтеграції сфери вищої освіти до вимог Болонського процесу в Україні, Молдові та Грузії. Доведено, що адаптація до вимог Болонського процесу у сфері вищої освіти є важливим кроком європейської інтеграції вказаних країн у межах їхнього партнерства з ЄС. Досліджено характеристику та хронологію дій, пов’язаних з гармонізацією сфери вищої освіти країн-учасників Болонського процесу. Виявлено, що Україна, Молдова та Грузія як учасники Болонського процесу, запровадили і продовжують реалізовувати основні ключові напрями загальноєвропейської освітньої інтеграції.

Посилання

Артьомов І.В. Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: внесок Закарпатського державного університету. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 108 (1). С. 29-37.

Бех В. П., Маліновський Ю. Л. Болонський процес: тенденції, проблеми, перспективи. К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. 221 с.

Болонский процесс. Основополагающие материалы: пер. с англ. / сост. А.К.Бурцев, В.А.Звонова. М.: Финансы и статистика, 2007. 88 с.

Болонский процесс и реформы высшего образования в странах Восточного партнерства: истории успехов и неудач. Дата оновлення: 13.11.2018. http://bolognaby.org/index.php/sobitiya/meropriyatiya/643-olonskij-protsess-i-reformy-obrazovaniya-v-stranakh-vostochnogo-partnerstva-istorii-uspekhov-i-neudach. (дата звернення: 13.11.2018).

Вищі навчальні заклади України. Кількість ВНЗ України. Кількість студентів у ВНЗ України. Дата оновлення: 13.11.2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 13.11.2018).

Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. К.: Вид-во НТУУ “КПІ”, 2006. 544 с.

Мережа вищих навчальних закладів на початок 2017-2018 навчального року. Дата оновлення: 13.11.2018. URL: http://vnz.org.ua/statti/10477-merezha-vyschyh-navchalnyh-zakladiv-na-pochatok-2017-2018-navchalnogo-roku. (дата звернення: 13.11.2018).

Реализация Болонского процесса в странах Tempus. Дата оновлення: 13.11.2018. URL: http://publications.europa.eu/resource/genpub/PUB_EC3210296RUC_PDFX.1.4. (дата звернення: 13.11.2018).

Спільна декларація міністрів освіти Європи “Європейський простір у сфері вищої освіти”. Дата оновлення: 13.11.2018. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_525. (дата звернення: 13.11.2018).

The Bologna Process in Bulgaria, Romania, Moldova, Georgia, Ukraine and Turkey. Varna: Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin, 2014. 31 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-31

Номер

Розділ

Статті